Naše řešení je inspirované infrastrukturou velkých poskytovalelů typu Google a Amazon, které využívá standardní x86 hardware pro budování ekonomicky efektivních a zároveň vysoce spolehlivých systémů. Private Cloud přináší zákazníkům vyhrazenou infrastrukturu přizpůsobenou plně jejich potřebám, bez nákladů za spotřebovaný výkon, přenesená data a zejména bez nároků na proškolenost personálu a jeho čas.

Klíčové vlastnosti

  • velmi vysoká dostupnost 99,99 %
  • GEO redundance
  • vysoký přesně škálovatelný výkon
  • nadstandardní služby a jednoduchá administrace
  • ověřené řešení – desítky zákazníků v ČR

Pro koho je Private Cloud určen?

Náš privátní cloud je určen pro střední a větší společnosti zejména na českém trhu, a to bez ohledu na zaměření dané společnosti. Často jsou to například výrobní nebo obchodní společnosti, banky, městské firmy nebo nemocnice.

Tyto společnosti mají lokální IT oddělení o několika málo lidech, a ocení tak lepší využití jejich času a menší nároky na zastupitelnost.

Private Cloud lze v menší, dvouuzlové konfiguraci použít i pro menší společnosti.

Private Cloud je díky své vysoké dostupnosti určen zejména pro provoz business-critical aplikací.

Základ řešení našeho privátního cloudu tvoří opensource technologie (KVM, Ceph, Open vSwitch…). Na tomto základě byla během mnoha let vývoje dopracována řada dalších funkcí a náš privátní cloud má takto s původními free produkty společného jen málo.

Hlavní komponentou Private Cloud je ServerCare – vlastní rozhraní pro správu celého systému. Administrátor tak nepotřebuje ani okrajově znát KVM nebo Ceph – s administrací těchto technologií vůbec nepřijde do styku.