Geo cluster

Rozdělení virtualizačního clusteru do nezávislých serveroven přináší výrazné zvýšení dostupnosti celého systému. Private Cloud je pak odolný nejen proti „katastrofám“ lokálního chrakteru (záplava, požár, vítr), ale i proti mnohem pravděpodobnějším situacím, jako je například výpadek proudu v celé lokalitě.

Data jsou uložena redundantně v rámci lokality a zároveň zrcadlena do druhé lokality. Lokality jsou provozovány v režimu active-active tzn. v obou produkčně běží virtuální stroje a využívá se výkon HW.

V případě výpadku jedné lokality jsou tedy data dostupná v druhé lokalitě a mohou se spustit virtuální stroje. Jejich spuštění může být jak automatické, tak i manuální (je nutnost zásahu administrátora). Manuální spuštění je typicky vhodné u asymetrických lokalit (jedna je primární, druhá sekundární).

Geo cluster

Hlavní přínosy:

  • active-active lokality
  • data jsou online uložena ve více lokalitách
  • odolnost proti haváriím (záplava, požár, vítr, výpadek proudu)
  • výrazné zvýšení dostupnosti
  • automatický nebo manuální failover

Úroveň ochrany dat (redundance) lze nastavit pro různá data odlišně. Tedy například archivní data nebudou replikována vůbec (budou pouze 1x), provozní file server bude replikován pouze v rámci lokality a pro data SAPu bude zapnuta redundance napříč lokalitami. Tedy tak, aby byla vyvážena hodnota dat a cena za jejich ochranu.

LinuxBox Private Cloud