Služby

Administrátor nepotřebuje ani okrajově znát KVM nebo Ceph – s administrací těchto technologií vůbec nepřijde do styku.

Klíčem k efektivnímu IT je efektivní využití jak finančních prostředků, tak zejména efektivní využití času interních IT zaměstnanců.

Serverová infrastuktura není business specifická – jedna konfigurace Private Cloud je vhodná pro nemocnici, personální agenturu i dopravní podnik. Zároveň je serverová infrastruktura oblast, která klade velké nároky na technické znalosti interního IT, které si ve většině případů nemůže dovolit mít specialistu na servery – navíc ještě se zastupitelností. Hlavní myšlenkou Private cloudu je přenést nároky se správou na dodavatele, který má na tyto technologie řadu techniků, kteří nedělají nic jiného a zejména mají zkušenosti s řešením výjimečných stavů.

Lokální IT se díky tomu může věnovat business specifickým činnostem – typicky správě aplikací a podpoře uživatelů. I dvě výrobní firmy používající např. SAP jej mají specifickým způsobem nasazený – a právě tady je znalost procesů vlastní společnosti a přítomnost IT pracovníků nezastupitelná a jejich čas nejlépe využitý.

Společnosti jsou dnes na IT zcela závislé. A zvýšení efektivity IT má pozitivní vliv na zvýšení produktivity celé společnosti.

Garantované parametry služby Private Cloud

Veškeré zde popsané činnosti jsou zahrnuty v ceně Private Cloud bez ohledu na množství odpracovaných hodin. Náklady s provozem řešení jsou tedy předem přesně známy.

Řešení problémů

 • režim 24×7
 • započetí řešení problému kvalifikovaným specialistou nejpozději do 30 minut od nahlášení
 • garance vyřešení kritického problému do 8 hodin od nahlášení
 • on-site nebo vzdáleně

I v sebelepším systému může vzniknout chyba a je potřeba ji rychle a kvalifikovaně vyřešit.

Naši technici jsou zároveň vývojáři Private Cloud – není tedy potřeba závažnější problémy řešit s výrobcem, kde je potřeba začít na L1 úrovni podpory (zvládne úkony typu – zkuste to vypnout a zapnout, a když to nepomůže, tak mi pošlete logy) přes L2 (ta už rozumí těm logům a ví něco navíc), až po L3 úroveň (která už obvykle problém zvládne vyřešit). Není výjimkou, že tento proces trvá několik dní.
Již L1 úrověň podpory Private Cloud je zároveň L3.

Preventivní péče

 • on-site kontroly instalovaného systému v pravidelných intervalech. Součástí je konzultace a doporučení k dalšímu využití systému. Cílem je prevence chyb a predikce nároků na systém v budoucnu.
 • non-stop monitoring všech součástí systémů
 • aktualizace a optimalizace celého systému v pravidelných intervalech
 • maximalizace výkonu – monitoring a analýzy výkonových deficitů virtuálních strojů a jejich optimalizace

Pouze pravidelná a důkladná údržba zajistí bezproblémový chod jakéhokoliv systému.

Na tyto očinnosti často nezbývá internímu IT čas, protože proritu dostanou jiné záležitosti, které v tu chvíli „více hoří“.

Velká část těchto činností je v Private Cloud zautomatizovaná a nevyžaduje zásah člověka. Jiné akce, typicky větší upgrady, vyžadují aktivní zásah z naší strany.

Plánovaná údržba

 • konfigurace virtuálních sítí a IP prvků
 • integrace systému s UPS a korektní shutdown a spouštění virtuálních serverů
 • integrace se zálohováním
 • řízené i neřízené odstávky
 • školení IT techniků zákazníka pro rutinní provoz

Zejména se jedná o práce nárazového charakteru, které jsou nezbytné několikrát do roka. Z toho důvodu jsou tyto práce objednávany od dodavatele = nevyplatí se na ně školit interní techniky.

Tyto práce, stejně jako veškeré další služby, jsou již obsaženy v ceně Private Cloud a s provozem systému tak nelze očekávat žádné další náklady.

LinuxBox Private Cloud